ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Προκήρυξη Εφαρμοσμένη Λογιστική 2024-25 Παράταση έως 27/05/2024

Αίτηση Εφαρμοσμένη Λογιστική

Υπόδειγμα Συστατικής Εφαρμοσμένη Λογιστική

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας